Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. All scoutverksamhet ska vara trygg och säker – fri från övergrepp och kränkningar – i alla former.  

Alla barn och unga har rätt till en trygg fritid. Det handlar dels om att vara en schysst kompis och dels om att ledare har kunskap och mod att agera – att på allvar våga prata om övergrepp och kränkningar i den egna verksamheten. Därför är det sedan 2013 obligatoriskt för alla ledare att gå utbildningen Trygga möten, vart tredje år. Hos oss får våra ledare kunskapen om hur man förebygger övergrepp och kränkningar, hur man handlar om man tror att någon far illa eller hur man agerar när något inträffar.

Kursen genomförs antingen via webben eller i fysisk form i form av ett kurstillfälle som kan anordnas av distrikt eller kårer med hjälp av respektive konsulenter.

För att delta i webbkursen krävs det att man är medlem i en scoutkår och registrerad i medlemsregistret scoutnet. Ta kontakt med kårens medlemsregistrerare för att ta reda på hur du blir medlem.

För att komma vidare till webbkursen kan du klicka här, så kommer du till scouternas webbplats för trygga möten.