I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift som ska täcka inköp av mat.

Medlem som är vuxen/ledare/styrelse/funktionär 50 kr/termin.
(Inkluderar alla funktioner inom Scouterna inte bara i kåren.)

Medlem 1 och 2 i en familj 225 kr/termin.

Medlem 3+ i en familj 125 kr/termin.

Avgiften betalas via den faktura som Scouterna skickar ut.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Avsluta ditt medlemskap

Har du eller ditt barn slutat i Scouterna? Meddela det snarast till avdelningsledarna eller via formuläret nedan.

Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser.

Skicka in avanmälan

Avanmälan måste vara komplett och korrekt ifylld.