En ideell verksamhet

Sunderby scoutkår är en helt ideell verksamhet som går ut på att ge barn och unga en meningsfull fritid med hjälp av friluftsliv.
För att bedriva vår verksamhet är vi i ständigt behov av fler engagerade till vår kår.
Det är tre stora uppgifter som kåren måste hålla koll på för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet vidare:

Ledare

För att vi skall kunna bedriva vår verksamhet behöver vi ha ledare i varje åldersgrupp. Kåren har som policy att det skall finnas minst två ledare per grupp på plats för säkerhet. Som ledare får man möjlighet att se barn och unga utvecklas som individer och i grupp. Man får möjligheten att lära scouterna praktiska och sociala färdigheter som gör unga redo för livet.
Scouterna centralt har mycket bra material och stöd för ledare, det finns ledarutbildningar, idébanker och så vidare för att arbetet som ledare skall vara enkelt och roligt.

Styrelse

Att arbeta i styrelsen för kåren handlar om att se till att vår verksamhet kan bedrivas på bästa sätt utifrån rådande förutsättningar. Styrelsen i Sunderby scoutkår består minst av:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Kassör
  • Kårsekreterare

Som rollerna föreslår så finns dessa till för att hålla koll på kårens ekonomi, medlemmar och verksamhet.
Men styrelsearbetet är så mycket mer än det. Det är i styrelsen som alla våra kårgemensamma aktiviteter planeras och ges möjlighet att genomföras. Styrelsen planerar kårens sommarläger för oförglömliga äventyr tillsammans, här handlar det om var kåren skall åka, vilken utrustning som behövs, vilken mat man skall äta och vilka aktiviteter som skall genomföras.
Sunderby scoutkår har som vision att styrelsen skall bestå till största delen av föräldrar till våra scouter och inte bara ledare. Med fler föräldrar i styrelsen ökar insikten hos styrelsen i vad scouterna tycker om verksamheten, våra ledare avlastas med det strategiska arbetet och styrelsen har större möjlighet att ha bättre framförhållning.
Styrelsen ansvarar även för uthyrning av lokalen, samordning av städning, arbetskvällar och kontakt med vår hyresvärd kommunen.

Punktinsatser

Föra att kunna genomföra hajker, läger och aktiviteter samt ta hand om grundet och fylla på kårens kassa ber vi alla scouter och med föräldrar om hjälp vid vissa tillfällen. Dessa tillfällen är bland annat, försäljning av majblommor, försäljning vid julmarknader, tillverkning av enriskransar och ljusstöpning. Vi har även markstädning och husstädning på grundet. Det är jätteviktigt för oss och vår verksamhet att vi får denna hjälp.

Känner du att du vill hjälpa till som ledare, i styrelsen eller med någonting speciellt som just du är bra på så tveka inte att kontakta oss. Det kan du göra genom att prata med en ledare eller höra av dig till styrelsen.

Mejladress till ordförande: daniel.soderstrom@sunderbyscout.com

Styrelse och ledare i Sunderby scoutkår