Våra avdelningsträffar sker som regel på Grundet, en ö i Luleälven i Södra Sunderbyn nordväst om Luleå.

Här har vi möjlighet att vara antingen inne eller ute i skog, på strand eller vid lägereld.

Så här hittar du till vår stuga

Från Luleå

Kör väg 97 mot Boden och Sunderby sjukhus.
Sväng höger mot Södra Sunderbyn, höger igen och sedan vänster in på Sunderbyvägen, kör 0,7 km.
Sväng vänster i rondellen tredje avfarten in på Landshövdingevägen, kör 69 m.
Sväng höger in på Gallringsvägen, kör 0,2 km.
Sväng vänster på Gallringsvägen och kör 90 m.
Sväng höger in på Gallringsvägen och fortsätt rakt fram ut på ön. Där ser du husen och det till höger med flaggstång framför är vår lokal.

Adress: Gallringsvägen 42, Södra Sunderbyn

Historia

När flottningen av timmer bedrevs i Luleå älv användes ön för timmersortering och efter flottningsepoken lämnade man kvar sågen, smedjan, kontoret och arbetarhusen. 1992 fick Sunderby scoutkår möjligheten att hyra Grundet av Byamännen. 1995 köpte Luleå kommun Grundet och i samband med detta renoverades hela ön.