Kårstämma 24 mars 2021 kl. 18 på Grundet.

Pga den rådande pandemin har kårstyrelsen beslutat att stämman blir digital. Länk till mötet som sker via Teams kommer inom kort.

Dagordning-karstamma

Här lägger vi upp handlingarna till kårstämman eftersom vi har dem klara. De kommer även att finnas tillgängliga på Grundet vid stämman.